ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนคะแนนบัตรพีที แมกซ์การ์ด และบัตรเดอะวัน

คะแนนสะสม PT Max 500 คะแนน = คะแนนสะสม The1 500 คะแนน (1:1)


* หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถแลกทั้งขาเข้า และ ขาออก โดยสูงสุดที่ 20,000 คะแนน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ต่อวัน


ระยะเวลาแคมเปญ : 14 กุมภาพันธ์ 63 - 31 ธันวาคม 63


ช่องทางการแลกคะแนน :


  • การโอนคะแนนสะสม PT Max ไปเป็นคะแนนสะสม The1 ทำรายการผ่าน www.ptmaxcard.com


  • การโอนคะแนนสะสม The1 เป็นคะแนนสะสม PT Max ทำรายการผ่าน The1 Application


เงื่อนไขการโอนคะแนน :

1. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิก PT Max Card ที่เปิดใช้งาน และลงทะเบียนบัตรแล้ว และมีสถานะการใช้งานปกติเท่านั้น

2. สมาชิก PT Max Card สามารถแลกคะแนน เป็น The1 ของบุคคลอื่นได้ และสมาชิก The1 สามารถโอนคะแนนไป PT Max ของบุคคลอื่นได้

3. คะแนนที่แลกแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. หลังการทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คะแนน PT Max จะปรากฏในระบบและสามารถใช้ได้ทันที

5. คะแนน PT Max มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่โอนคะนน โดย คะแนนสะสมที่ไม่นำมาแลกของรางวัลจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ในปีปฏิทินที่ 3 และจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมรวม ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท ฯ ถือเป็นสิ้นสุด

8. สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ PT Call Center : 1614 หรือ The1 Call Center โทร. 0-2660-1000